« სპს „ხაჩიძე და გოჩელაშვილების საკონსულტაციო ჯგუფი“ კლიენტებს თავაზობს მაღალკვალიფიციურ სამართლებრივ მომსახურებას, რაც მოიცავს: საადვოკატო, საკონსულტაციო და სხვა სახის სამართლებრივ მომსახურებას; ხელშეკრულებების, დოკუმენტებისა და სამართლებრივი დასკვნების მომზადებას; წარმომადგენლობას სასამართლოში, არბიტრაჟში, სახელმწიფო ორგანოებსა და მესამე პირთან.
          საკონსულტაციო ჯგუფი თავის საქმიანობას ახორციელებს მაღალკვალიფიციურად, კეთილსინდისიერად, პროფესიული ეთიკის ნორმების დაცვით.
          საკონსულტაციო ჯგუფთან ფუნქციონირებს საქართველოს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი. არბიტრებად მოწვეულნი არიან მაღკვალიფიციული, უმაღლესი იურიდიული განათლების მქონე არბიტრები.
          ჩვენ უზრუნველვყოფთ თქვენი სამართლებრივი პრობლემების საუკეთესოდ მოგვარებასა და გადაწყვეტას.

თამარ, ლალი და ნანა გოჩელაშვილები
ირაკლი ხაჩიძემიმდინარეობს საიტის რეკონსტრუქცია


image


image

სიახლეები:

All contents ©Copyright 2010 ხაჩიძე და გოჩელაშვილების საკონსულტაციო ჯგუფი
Follow us on Twitter Become a fan on Facebook
Skype Me™!